Merkez Laboratuarı

MERKEZ    LABORATUVARI          

       (BİYOKİMYA-HEMOGRAM-HORMON- MAKRO ELİZA ANALİZ LABORATUVARI)

 

      İlimizdeki ASM hekimlerinin biokimya,  hormon,  hemogram,   gaitada gizli kan,   sedimantasyon ve HbA1c test isteklerine cevap vermektedir.

      Hizmetimiz il genelinde olup Efeler,   Nazilli,  Söke,  Kuşadası,   Çine,   Koçarlı,   Karacasu,   Didim,  Köşk, Bozdoğan,  Germencik,  İncirliova,  Karpuzlu,  Kuyucak,  Yenipazar ve Buharkent bölgelerini kapsamaktadır.

Merkez ilçe laboratuvarında bulunan saatteki test hızı 1000 olan  Beckman Coulter  Unicel D*C 800  cihazından 2 tane olup biyokimya testleri ,saatteki test  hızı 400 olan Bechman Coulter  Unicel D*I 800 cihazıyla hormon, saatteki test hızı  100 olan Coulter  Lh780 ve GENS cihazıyla hemogram ,   saatteki test hızı 80 test olan HM-JACK cihazıyla Gaitada Gizli Kan,    saatteki test sayısı 100 olan Therma cihazıyla sedimantasyon,   G7 cihazıyla Hba1c  tetkikleri yapılarak hizmet vermektedir. Bir biyokimya uzmanı,7 teknisyen ve iki ebe ile hizmet vermektedir.

         Nazilli merkez laboratuvarında saatteki test hızı 600 olan Konelab cihazından iki tane olup biyokimya ,   saatteki test sayısı 100 olan GenS cihazıyla hemogram, saatteki  test hızı 240 olan SIEMENS ADVİA CENTAUR XP cihazıyla hormon, saatteki test sayısı 100 olan Therma cihazıyla sedimantasyon hizmeti vermektedir. 5 teknisyen ile hizmet vermektedir.

        Söke merkez laboratuvarında saatteki test  hızı 1000 olan  Beckman Coulter  Unicel D*C 800 cihazıyla biyokimya, saatteki test sayısı 100 olan GenS cihazıyla hemogram, saatteki test sayısı 100 olan Therma cihazıyla sedimantasyon hizmeti vermektedir.  4 teknisyen ile hizmet vermektedir.

         Kuşadası merkez laboratuvarında saatteki test hızı 600 olan Konelab cihazıyla biyokimya ,  saatteki test sayısı 100 olan GenS cihazıyla hemogram, saatteki test sayısı 100 olan Therma cihazıyla sedimantasyon hizmeti vermektedir.

        Çine merkez laboratuvarında saatteki test hızı 600 olan Konelab cihazıyla biyokimya ,  saatteki test sayısı 60 olan Mindray cihazıyla hemogram,  saatteki test sayısı 100 olan Therma cihazıyla sedimantasyon hizmeti vermektedir.

       Koçarlı merkez laboratuvarında saatteki test  hızı 600 olan Konelab cihazıyla biyokimya , saatteki test sayısı 60 olan Mindray cihazıyla hemogram,  saatteki test sayısı 100 olan Therma cihazıyla sedimantasyon hizmeti vermektedir.

      Karacasu merkez laboratuvarında saatteki test  hızı 300 olan Konelab cihazıyla biyokimya , saatteki test sayısı 60 olan Mindray cihazıyla hemogram, , saatteki test sayısı 100 olan Therma cihazıyla sedimantasyon hizmeti vermektedir.

      Didim,  Germencik,  Bozdoğan,  Buharkent,  İncirliova,  Köşk,  Kuyucak,  Yenipazar,  Sultanhisar, Karpuzlu Laboratuvarlarında saatteki test sayısı 60 olan Mindray cihazıyla hemogram,  saatteki test sayısı 100 olan Therma cihazıyla sedimantasyon hizmeti vermektedirler.

      114 Aile Sağlığı Merkezi’nde kan alınmakta ve bu kanlar çalışılacağı laboratuvarlara Numune Transport Sistemi ile taşınmaktadır.

    Merkez Laboratuarları’nda Çalışılan Biyokimya Testleri

Glukoz  

Hb A1c                                             

Kan Üre Azotu(BUN)                         

Kreatin                                                     

SGOT -AST

SGPT -ALT

Total Bilirubin

Direkt Bilirubin

Demir

Demir Bağlama

Total Kolestrol

HDL Kolesterol

LDL Kolesterol                                                                                     

Trigliserid

Calsiyum

Albümin                                                                                                   

Amilaz

ÜrikAsit         

 Total Protein                                                                                

LDH

Alkalen Fosfataz

GGT

Sodyum              

Potasyum                                                                                          

Klor                                                                     

ASO

CRP

RF                                                                                                                           

CK 

Fosfor                                                                                                    

Lipaz

Merkez Laboratuarları’ndaÇalışılan Hormon Testleri

AFP                                                                                

CA-125

CA-15-3

CA-19-9

CEA

Serbest PSA

Vitamin B12

Folik asit

HbsAg

Anti Hbs

HCV                                                                                             

Anti HIV

Anti toxoplazma IgG

Anti toxoplazma IgM

Anti rubella IgG

Anti rubella IgM

TSH              

Serbest T3                                                                                                                                                                    

Serbest T4

Ferritin

Beta Hcg

     Merkez Laboratuarları’nda Çalışılan HematolojiTestleri

Hemogram

Lökosit    

Lenfosit    - Lym%

Monosit    - MONO%

Bazofil     -   BASO%

Eozinofil  -   EOS%               

Nötrofil    -   NEU%

Granülosit -  GRAN%

 

Eritrosit

Hemoglobin

Hematokrit                                                                              

MCV

MCH

MCHC

RDW

 

Trombosit                                                                           

MPV                                                                             

PDW

PCT                                                                                   

 

Sedimantasyon         

GaitadaGizli Kan (GGK) testi de çalışılmaktadır                                                                                                                      

                  

          Merkez laboratuarlarında çalışılan kontrol ve hasta sonuçları il merkez laboratuvarında   bulunan Biyokimya Uzmanı tarafından onaylanmaktadır.

     Laboratuvarda çalışılan tüm testlerin sonuçları; kan elimize öğleye kadar ulaşmışsa öğleden sonra 15:00 ‘da, kan elimize öğleden sonra ulaşmışsa ertesi gün 11:00 ‘da  verilmektedir.

      Çıkan numune sonuçları ALİS sistemiyle ASM hekimlerine ulaştırılmaktadır.                        


Personel Bilgisi

İletişim Bilgileri

Adres :
GÜZELHİSAR MAH. Sabunhane sokak No:1 Efeler Toplum Sağlığı Merkezi yanı 09010 SANAYİ / EFELER / AYDIN
Tel :
2137268
Belgegeçer :
E-Posta :